Dissabte, Desembre 04, 2021

Cerca al lloc


Fes-te soci/a

Les quotes anuals de soci vigents son:
  • Adults: 20 €
  • Jubilats: 10 €
  • Beneficiaris: 10 €
  • Menors de 18 anys: 5 €

Si esteu interessats a fer-vos soci/a, podeu emplenar el formulari següent:

Ús i tractament de dades de caràcter personal

La informació continguda en aquest missatge i/o arxiu(s) adjunt(s), enviada des del CENTRE EXCURSIONISTA DE CALDES DE MONTBUI, és confidencial/privilegiada i està destinada a ser llegida només per la/les persona/es a la/les que va dirigida. Li recordem que les seves dades han estat incorporats en el sistema de tractament del CENTRE EXCURSIONISTA DE CALDES DE MONTBUI i que sempre que es compleixin els requisits exigits per la normativa, vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, oblit i limitació de tractament (ARCO-POL), en els termes que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, dirigint la seva petició a l’adreça postal  BUENOS AIRES 16-18 CENTRE CIVIC CULTURAL 08140 CALDES DE MONTBUI BARCELONA o bé a través de correu electrònic protecciodades@cecmo.net o al telèfon 619 557 534.

Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari assenyalat, l’empleat o l’agent responsable de lliurar el missatge al destinatari, o ha rebut aquesta comunicació per error, li informem que està totalment prohibida, i pot ser il·legal, qualsevol divulgació, distribució o reproducció d’aquesta comunicació, i li preguem que ens ho notifiqui immediatament i ens retorni el missatge original a l’adreça a dalt esmentada. Gràcies”.

Segell de certificacio petit